Källkod till detta testfall, incl/test/default.php, hittar du här.

Testfall för kursmomenten

Här är en dynamisk sida, test.php, som underlättar att bygga upp samling med de testfall och exempel som kodas i de olika kursmomenten.

Skapa en ny sida varje gång du implementerar ett nytt testfall eller exempel. Då har du alltid ett kodexempel att gå tillbaka till. Du slipper komma ihåg de exakta konstruktionerna. Du har löst problemet en gång och du vet var du har lösningen. Perfekt.

Källkoden för den dynamiska sidan, test.php, hittar du här.

Källkoden till mina testfall, och övriga delar till sidan, hittar du i denna katalogen.

Anders Åkesson

Anders Åkesson är student på Blekinge Tekniska Högskola. Han läser första året vid programmet Webbprogrammering.

Den här sidan är en del av kursen HTML/PHP som är obligatorisk i programmet.

Skicka ett mail till Anders: